คำเทศนา    

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016
:: 305 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ศัตรูโจมตี มีพระเจ้า เฝ้าปกป้อง” ข้อพระธรรม : สดุดี 57 : 1 - 11 คำนำ : ดาวิดหนีจากการตามฆ่าของซาอูลไปในถ้ำอดุลลัม ศัตรูโจมตี 1. ด้วยความอิจฉาริษยา 2. ด้วยการใส่ร้ายป้ายสี 3. ด้วยปัญหาเศรษฐกิจ 4. ด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วย 5. ด้วยภัยอันตรายต่างๆ พระเจ้าปกป้อง 1. ดั่งแม่ไก่ปกป้องลูกไก่ไว้ใต้ปีก 2. ดั่งแก้วพระเนตรของพระองค์ 3. ด้วยความรักมั่นคงและสัตย์สุจริต 4. ด้วยฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่สูงสุด 5. ด้วยวิธีการและในเวลา เราตอบสนอง 1. ด้วยการลี้ภัยอย่างเชื่อวางใจ 2. ด้วยจิตใจที่มั่นคงอดทนรอคอย 3. ด้วยสำนึกในพระคุณความรัก 4. ด้วยการสรรเสริญยกย่อง 5. ด้วยการประกาศพระสิริต่อประชาชาติ

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016
:: 294 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “บทเรียน เรื่องการกลับใจ” ข้อพระธรรม : โยนาห์ 3 - 4 1. การกลับใจ ต้องนำมาถึงการเปลี่ยนชีวิต (3:1-10)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016
:: 263 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เมื่อพระเจ้าทรงเรียก เราตอบสนองอย่างไร? ท่าทีการตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้า” ข้อพระธรรม : โยนาห์ 1 , 4 1. โยนาห์ ไม่เชื่อฟัง (เราต้องเชื่อฟัง) โยนาห์ 1 : 1 - 17 2. โยนาห์ ไม่ขัดขืน (เราต้องยอมจำนน) โยนาห์ 3 : 1 - 4 3. โยนาห์ ไม่พอใจ (ต้องตามพระทัยพระเจ้า) โยนาห์ 4 : 1 - 11

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016
:: 382 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ผู้นำตามพระวจนะ” ข้อพระธรรม : ทิตัส 3 1. ผู้นำที่ดี รู้ว่า ฉันไม่ดี 2. ผู้นำที่ดี รู้ว่า พระเจ้าของฉันดี 3. ผู้นำที่ดี จึง ทำดี

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016
:: 441 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ฉันจะเป็นแบบอย่างในการรับใช้” ข้อพระธรรม : 1 ทิโมธี 3 : 1 - 13 1. พระเจ้าต้องการคนบางคนที่เป็นแบบอย่างในการรับใช้พระองค์ (1ทธ.1:12-16 ) 2. พระเจ้าต้องการให้คนบางคนเป็นแบบอย่างในการรับใช้พระเจ้าในฐานะผู้ปกครองดูแลคริสตจักร (1ทธ.3:1-7) 3. พระเจ้าต้องการคนบางคนมาเป็นแบบอย่างในการรับใช้ในฐานะมัคนายก (1ทธ.3:8-13) 4. วันนี้ คุณพร้อมรับใช้พระเจ้าหรือไม่? และคุณพร้อมเป็นพิเศษในการทำหน้าที่ผู้ปกครองดูแลหรือมัคนายกคริสตจักรหรือไม่? 5. อะไรจะเกิดขึ้นหากว่า พวกเราทุกคน ไม่กลัวลำบาก ไม่เกี่ยงงาน แต่เต็มใจ ถ่อมใจ รับใช้ให้เห็นเป็นแบบอย่าง แก่คนอื่น ๆ ตามที่คริสตจักรเลือกมาให้ทำ? (ยน.12:26) สรุป : วันนี้ คุณพร้อมจะรับใช้ในตำแหน่งหรือบทบาทที่พระเจ้ากำหนดให้คุณทำหรือไม่? ไม่ว่าจะในบทบาทใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทผู้ปกครองดูแลคริสตจักรและมัคนายก

 

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016
:: 328 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ผู้นำอย่างพระเยซูคริสต์” ข้อพระธรรม : ทิตัส 1 : 1 - 16 1. เบื้องหลังความเป็นมาของทิตัส 1.1 ทิตัส เป็น ‘บุตรแท้ในความเชื่อเดียวกัน’ (1:4) 1.2 แก้ไข​สิ่ง​ที่​ยัง​บกพร่อง​ให้​เรียบร้อย (1:5) 1.3 ตั้ง​ผู้ปกครอง (1:5) 2. คุณสมบัติสำคัญของผู้นำ 2.1 ผู้นำสร้างผู้นำ (1:1,4) 2.2 ชีวิตอย่างพระคริสต์ในครอบครัว (1:6) 2.3 ชีวิตที่เป็นแบบอย่างกับคนภายนอก (1:7-8) 2.4​ ​เป็น​คน​ยึด​มั่น​ใน​หลัก​คำ​สอน​อัน​แท้​ (1:9)​ 3. ต่อสู้คำสอนผิด 3.1 อย่ากลับไปยึดธรรมบัญญัติ เพื่อจะรอด 3.2 ตักเตือนให้ดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้า 3.3 ระวัง ชาวเกาะครีตเป็นคนพูดปดเสมอ ดุร้าย เกียจคร้านและกินเติบ (1:12-13) ​4. นำไปปฏิบัติในชีวิต 4.1 จงพร้อมที่จะถูกสร้างเป็นผู้นำ 4.2 จงเป็นแบบอย่างทั้งในบ้านและนอกบ้าน 4.3 จงยึดมั่นหลักคำสอนของพระคริสต์ 4.4 จงต่อสู้กับคำสอนผิดเทียมเท็จ 4.5 ​จงเตือนสติผู้ผิดเพี้อนและดื้อรั้น

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016
:: 384 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ชีวิตมีความหวังนิรันดร์” ข้อพระธรรม : ยอห์น 11 : 1 - 44 1. ชีวิตดูมีความหวัง You Raise Me Up so I can stand on mountains, You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders, You raise me up to more than I can be. 2. “ความตาย” ตัด “ความสัมพันธ์” ตัด “ความหวัง” 2.1 ตายฝ่ายจิตใจ 2.2 ตายฝ่ายร่างกาย 2.3 ตายฝ่ายจิตวิญญาณ 3. ทางแห่งความรอดเพราะพระคุณแห่งพระสัญญาโดยความเชื่อ 3.1 พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญา มัทธิว 1:1, 17 1) จากอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ โยเซฟ ... โมเสส ... โยชูวา ... 2) ถึง ดาวิด 3) ถึง การตกเป็นเชลย 4) ถึง การกลับจากเป็นเชลย 5) ถึง พระเยซูคริสต์ 3.2 พระเจ้า-พระเยซูทรงให้ทางรอด ไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ 1) พระเยซูทรงตาย และทรงเป็นขึ้นจากความตาย ยอห์น 10:18 2) เมื่อเราเชื่อในพระเยซู เราจึงมีชีวิตครบบริบูรณ์ มีความหวัง นิรันดร์ ยอห์น 10:10, 11:25-26, 11:40 3) You raise me up so I can have eternal life, You raise me up to live in abundant life. I am saved for you are my redeemer -King, You raise me up to more than I can be. 4. ชีวิตมีความหวังในพระเยซู ผู้ที่เชื่อในพระเยซู รอดจากความพินาศนิรันดร์ เพื่อติดตามรับใช้พระองค์นิรันดร 5. หนึ่งนำหนึ่ง หนึ่งตามหนึ่ง ถึงพระคริสต์

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016
:: 305 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระเยซูคือผู้เลี้ยงที่ดี” ข้อพระธรรม : ยอห์น 10 : 7 - 18 1. หัวใจของผู้เลี้ยงที่ดี (ข้อ 7-10) 1.1 ให้ความรอด (ข้อ 9) 1.2 ให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ (ข้อ 10) 2. คุณสมบัติของผู้เลี้ยงที่ดี (ข้อ 11-18) 2.1 ยอมสละชีวิตเพื่อแกะ = ความรัก (ข้อ 11) 2.2 รู้จักแกะ = ความสัมพันธ์ (ข้อ 14) 2.3 นำหน้าแกะ = ความผูกพันธ์ (ข้อ 4, 16)

Read More..
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016
:: 344 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ความสำเร็จสูงสุดของเศคาริยาห์” ข้อพระธรรม : ลูกา 1 : 5 - 25, 57 - 66 1. เมื่อเศคาริยาห์ ขาดความไว้วางใจและไม่เชื่อฟัง ความสำเร็จก็กลายเป็นความล้มเหลว 2. เมื่อเศคาริยาห์ หันกลับมาเชื่อฟังพระเจ้า เขาก็ได้ประสบความสำเร็จ และชีวิตเกิดผลอย่างแท้จริง 3. ปัจจุบันเรามุ่งสู่ความสำเร็จอย่างไร ตามค่านิยมของโลก หรืออย่างที่พระเจ้าเรียกเราออกมาให้ “แตกต่าง” คือให้เราเป็น “เกลือ” และ “แสงสว่าง” แห่งแผ่นดินโลก

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 201ุ6 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 201ุ6
:: 444 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “บทเพลงแห่งความคิดถึง” ข้อพระธรรม : สดุดี 27 1. พระเจ้าข้า ข้าพระองค์มั่นใจในพระองค์ทุกสถานการณ์ (ข้อ 1-3) 2. พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ ตลอดวันคืนแห่งชีวิต (ข้อ 4-6) 3. พระเจ้าข้า ข้าพระองค์แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ ในวันแห่งความยากลำบาก (ข้อ 7-12) 4. พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ยังคงมีความมั่นใจในพระองค์ทุกสถานการณ์ (ข้อ 13-14)

Read More..
Page 9 of 18First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last   


   2pm    
คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3 คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3แต่ละอาทิตย์  


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register