VDO    

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017
:: 290 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คริสตจักร...เจ้าสาวที่บริสุทธิ์และบริบูรณ์” ข้อพระธรรม : ฟิลิปปี 1 : 3 - 11 1. เมื่อระลึกถึง ... เราร่วมงานกัน ... พระเจ้าทรงริเริ่ม (ฟป.1:3-6) 2. คริสตจักรที่บริสุทธิ์ ... บริบูรณ์ (ฟป.1:9-11) 2.1 การทรงให้เป็นผู้ชอบธรรม (Justification) 2.2 การทรงชำระให้บริสุทธิ์ (Sanctification) 2.3 บริบูรณ์ด้วยความรัก 2.4 บริบูรณ์ด้วยความรู้และวิจารณญาณ 3. จนถึง ... วันแห่งพระคริสต์ (ฟป.1:10 , 1 ธส.5:23-24)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2017
:: 303 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของฉันไหม?” ข้อพระธรรม : 2 พงศาวดาร 7 : 14 1. พระเจ้าตอบ ถ้าคุณถ่อมใจ 2. พระเจ้าตอบ ถ้าคุณสนใจ 3. พระเจ้าตอบ ถ้าคุณกลับใจ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2017
:: 240 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ขอบพระคุณพระเจ้า” ข้อพระธรรม : สดุดี 103 : 1 - 5 1. ให้เตือนสติตนเอง ไม่ให้ลืมพระคุณของพระเจ้า 2. ให้นับพระคุณทั้งสิ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้า 3. จะตอบแทนพระคุณอันไพศาลของพระเจ้าอย่างไร

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016 วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016
:: 247 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดทรงบังเกิด” ข้อพระธรรม : ลูกา 2 : 1 - 20 1. เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์โลก 2. คำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมได้สำเร็จเป็นจริง 3. ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศข่าวดี 4. การตอบสนองของเหล่าผู้เลี้ยงแกะ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016
:: 234 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คริสตมาสนี้ อย่าว้าวุ่น” ข้อพระธรรม : มัทธิว 2 : 1 - 15 1. ที่ไหนมีพระเจ้า ที่นั่นจะไม่ขัดสน “มีแต่ความอุดมสมบูรณ์” (ข้อ 1) 2. ผู้ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเกิดในพระราชวัง หรือคฤหาส “พระเจ้าสามารถ สร้างผู้ยิ่งใหญ่จากที่ต่ำต้อย” 3. ผู้อยู่ใกล้ ไม่ใส่ใจข่าวดีของพระเจ้า แต่ “ผู้อยู่ไกล กลับใส่ใจ” 4. เฮโรดได้ยินข่าว ก็วุ่นวายใจ (ข้อ 3) โหราจารย์ “ก็ยินดียิ่งนัก” (ข้อ 10) 5. ทำไมโหราจารย์จึงรู้ข่าว 6. เฮโรดจึงว้าวุ่นใจ (ข้อ 3) 7. มีอะไรที่ทำให้เราว้าวุ่นใจ 8. เฮโรดปากกับใจไม่ตรงกัน (ข้อ 8) 9. คริสตมาสปีนี้ ท่านจะให้ของขวัญอะไรแก่พระเยซู 10. พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับอนาคตของท่าน (ข้อ 11)</p>

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016 วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016
:: 229 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “วันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน” ข้อพระธรรม : ลูกา 19 : 1 - 10 1. บ้านของ ศักเคียส 2. บ้านของ พระเยซู 3. บ้านของ เรา

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016
:: 210 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน” ข้อพระธรรม : ลูกา 15 : 11 - 32 1. พ่อผู้เปี่ยมด้วยความรักที่รออยู่ 1.1 พ่อผู้ห่วงใย 1.2 พ่อผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา 2. บ้านมีการให้อภัยไม่สิ้นสุด 2.1 การให้อภัยเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ 2.2 การให้อภัยเกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษ 3. การให้อภัยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ 4. บ้านมีสามัคคีธรรม 4.1 สามัคคีธรรมกับพ่อ 4.2 สามัคคีธรรมกับสมาชิกในครอบครัว

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016
:: 237 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ขอพระเจ้าโปรดยิ้ม” ข้อพระธรรม : สดุดี 80 1. เมื่อพระเจ้ายิ้ม 2. เมื่อพระเจ้าไม่ยิ้ม 3. ขอพระเจ้าโปรดยิ้ม

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016
:: 265 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ศัตรูโจมตี มีพระเจ้า เฝ้าปกป้อง” ข้อพระธรรม : สดุดี 57 : 1 - 11 คำนำ : ดาวิดหนีจากการตามฆ่าของซาอูลไปในถ้ำอดุลลัม ศัตรูโจมตี 1. ด้วยความอิจฉาริษยา 2. ด้วยการใส่ร้ายป้ายสี 3. ด้วยปัญหาเศรษฐกิจ 4. ด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วย 5. ด้วยภัยอันตรายต่างๆ พระเจ้าปกป้อง 1. ดั่งแม่ไก่ปกป้องลูกไก่ไว้ใต้ปีก 2. ดั่งแก้วพระเนตรของพระองค์ 3. ด้วยความรักมั่นคงและสัตย์สุจริต 4. ด้วยฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่สูงสุด 5. ด้วยวิธีการและในเวลา เราตอบสนอง 1. ด้วยการลี้ภัยอย่างเชื่อวางใจ 2. ด้วยจิตใจที่มั่นคงอดทนรอคอย 3. ด้วยสำนึกในพระคุณความรัก 4. ด้วยการสรรเสริญยกย่อง 5. ด้วยการประกาศพระสิริต่อประชาชาติ

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016
:: 253 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “บทเรียน เรื่องการกลับใจ” ข้อพระธรรม : โยนาห์ 3 - 4 1. การกลับใจ ต้องนำมาถึงการเปลี่ยนชีวิต (3:1-10)

Read More..
Page 7 of 17First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register