คำเทศนา    

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017
:: 210 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระเยซูคริสต์” ข้อพระธรรม : อิสยาห์ 53 : 1 - 12 1. เสด็จมายังโลกรับความอัปยศ (อิสยาห์ 53 : 1 - 6) 2. สิ้นพระชนม์ถูกฝังไว้ (อิสยาห์ 53 : 7 - 9) 3. เป็นขึ้นจากตายรับสง่าราศี (อิสยาห์ 53 : 10 - 12)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017
:: 290 Views :: 0 Comments :: Article Rating

ข้อพระธรรม : ฟีเลโมน ข้อ 4 - 18 1. จากทาส - นาย สู่ความเป็นพี่น้อง 2. ขอร้อง แทนที่จะสั่ง 3. ให้อภัย แทนการถือโทษ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017
:: 226 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เกิดผลมากเพื่อพระคริสต์” ข้อพระธรรม : กิจการ 2 : 40 - 47 1. หยั่งรากลง รักษาพระวจนะของพระเจ้าให้มั่นคงอย่างสัตย์ซื่อ (ข้อ 42) 2. เจริญเติบโตขึ้น ฝึกฝนการดำเนินชีวิตที่ยำเกรงอย่างสุดใจ (ข้อ 42, 47) 3. สร้างเสริมภายใน สร้างเสริมการใช้ชีวิตในพระกายให้แข็งแกร่ง (ข้อ 42, 44 - 46 ) 4. ขยายออกสู่ภายนอก พร้อมใจกระทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จ ข้อ 43, 47)

Read More..
เทศนาฟื้นฟูคืนวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017 เทศนาฟื้นฟูคืนวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017
:: 219 Views :: 0 Comments :: Article Rating
เทศนาฟื้นฟูบ่ายวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017 เทศนาฟื้นฟูบ่ายวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017
:: 239 Views :: 0 Comments :: Article Rating
เทศนาฟื้นฟูคืนวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017 เทศนาฟื้นฟูคืนวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017
:: 249 Views :: 0 Comments :: Article Rating
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017
:: 332 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เดโบราห์ และยาเอล สตรีผู้รักพระเจ้า” ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 4 - 5

Read More..
 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017
:: 254 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ชีวิตแห่งการนมัสการ” ข้อพระธรรม : 1 พงศาวดาร 29 : 1 - 20 การนมัสการพระเจ้าคือชีวิตแห่งการถวาย 1. นิยามการถวาย - ถวายตัว ถวายคำสรรเสริญ และถวายทรัพย์ 2. เหตุของการถวาย - Worship มาจากคำว่า “worth-ship“ - ไตร่ตรอง (ความเป็นพระเจ้า) - ตอบสนอง : ถวายคำสรรเสริญ ถวายชีวิต ถวายทรัพย์ 3. ท่าทีของการถวาย - ถวายด้วยความชื่นชมยินดี เต็มใจ และจงรักภักดี เพราะเข้าใจข่าวประเสริฐ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017
:: 273 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “อยู่เพื่อรับใช้” ข้อพระธรรม : โรม 12 : 3 - 8 คริสตจักรจะเข้มแข็งจะต้องวางบนเสา 3 ต้น I. เสาต้นแรก สมาชิกทุกคนคือผู้รับใช้ (ข้อ 3) II. เสาต้นที่ 2 งานรับใช้ทุกอย่างสำคัญเหมือนกัน (ข้อ 4) III. เสาต้นที่ 3 การมีส่วนกันและกันในการรับใช้ (ข้อ 5-8) สรุป : เราต้องรักคริสตจักรเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017
:: 278 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “3 คุณลักษณะของผู้ติดตามพระเยซู” ข้อพระธรรม : กิจการ 18 1. ตามพระเจ้า ไม่ตามคน 2. สร้างคน ไม่สร้างงาน 3. ทุ่มเท ไม่เฉื่อยชา

Read More..
Page 7 of 18First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last   


   2pm    
คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3 คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3แต่ละอาทิตย์  


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register