คำเทศนา    

  วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018

วันอาทิตย์ 7 มกราคม ค.ศ. 2018 เทศนาโดย: ศจ.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค แปลโดย: คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 1 : 1 - 20, 24-28

    2pm    
คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3 คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3แต่ละอาทิตย์  


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register