คำเทศนา    

  นมัสการวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2018

วันอาทิตย์ 1 มกราคม ค.ศ. 2018 เทศนาโดย: ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ แปลโดย: คุณสุวรรณา เกีรยติศรีชาติ หัวข้อ : “เติบโต” ข้อพระธรรม: อิสยาห์ 43:19   2pm    
คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3 คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3แต่ละอาทิตย์  


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register