คำเทศนา    

  วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017

วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เทศนาโดย: ศจ.รัญจวน พนาโชติสกุล แปลโดย: คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา หัวข้อ: "สรรเสริญพระเจ้าด้วยสุดใจ" ข้อพระธรรม : สดุดี 103 1.สรรเสริญพระเจ้าถึงพระคุณที่ได้ประทานแก่เรา (ข้อ 1-5) 2.สรรเสริญพระเจ้าถึงพระลักษณะที่สำแดงแก่เรา (ข้อ 6-18) 3.สรรเสริญพระเจัาผู้ทรงสมควร (ข้อ 19-22)   2pm    
คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3 คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3แต่ละอาทิตย์  


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register