คำเทศนา    

  วันคริสตมาส 25 ธันวาคม 2017

วันคริสตมาส 25 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เทศนาโดย: ศจ.ดร.วินิจ วงศ์สรรเสริญ แปลโดย: คุณสุทรี กิ่งหิรัญวัฒนา หัวข้อ : “เรื่องอัศจรรย์คริสตมาศ ต้องคาดด้วยความเชื่อมั่นก็จะยืนอยู่ได้” ข้อพระธรรม : อิสยาห์ บทที่ 7 ข้อ 1 - 17

    2pm    
คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3 คลิปเสียงคำเทศนาชั้น3แต่ละอาทิตย์  


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register