คำเทศนา    

  วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017

วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2017 เทศนาโดย: อ.กนกวรรณ มูลหล้า แปลโดย: คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา หัวข้อ : “การพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณให้เข้มแข็ง เติบโต” ข้อพระธรรม : สดุดี 51 1. ยอมจำนน​ สำนึกผิด​ และสารภาพบาปต่อพระเจ้า 2. ทูลขอการอภัยโทษบาป 3. ทูลขอการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณCopyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register