คณะสามัคคีธรรม
อนุชน
อนุชน
  ชอขิบ 9-12 ปี,ตงขิบ 13-16 ปี,เกาขิบ 17-20ปี,แชนี้ 21-24 ปี แวะไปเยี่ยม !!
ดาวิดน้อย
ดาวิดน้อย
 ช่วงอายุ 3-5 ปี แวะไปเยี่ยม !!
แกะน้อย
แกะน้อย
 เด็กแรกเกิด ถึง 3 ปี แวะไปเยี่ยม !!
คณะสามัคคีธรรม
Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register