วีดีโอคำเทศนา วิดีโอคำเทศนา จะทำการอัพโหลดทุก ๆ สัปดาห์ท่าสามารถคลิกดูรายละเอียดได้
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2017
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2017
หัวข้อ : “ชุมชนของพระเยซูคริสต์” ข้อพระธรรม : กิจการ 2 : 36 - 47 1. ชุมชนของคนกลับใจ - ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ (กิจการ 2:36-40) 2. ชุมชนของผู้อุทิศตนเป็นสาวก - ด้วยการศึกษาพระวจนะ และ การอธิษฐาน (กิจการ 2:41-42) 3. ชุมชนของพระเจ้า - ที่แสดงออกด้วยการ... ดูวีดีโอ
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2017
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2017
หัวข้อ : “ลักษณะชีวิตที่นำไปสู่ความสำเร็จ” ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ 6 : 1 - 16 คำนำ : ความยิ่งใหญ่ของชีวิต มิได้วัดจากการไต่เต้าสู่ความสำเร็จที่ง่ายดาย แต่วัดกันที่ลักษณะชีวิตภายในที่กล้าหาญในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนชีวิตของเราประสบความสำเร็จจากพระธรรมเ... ดูวีดีโอ
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2017
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2017
หัวข้อเทศนา: "การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสาวก" ข้อพระธรรม: เนหะมีย์ 2:11-20 การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ ต้องกระทำ 3 สิ่ง 1. เห็นคุณค่าของการเป็นสาวก - มีเวลากับพระเจ้า - มีนิมิตจากพระเจ้า 2. ยอมถูกสร้าง - ยอมฟัง - ยอมรับ 3... ดูวีดีโอ

บทความน่าอ่าน ทุก ๆ สัปดาห์เราจะนำเสนอบทความไม่ว่าจะเป็น พยาน ข้อคิด ข้อหนุนใจ สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ค่ะ
อยู่เพื่อพระองค์
อยู่เพื่อพระองค์
อยู่เพื่อพระองค์ คำพยานชีวิต .. อ ประหยัด อนุชิราชีวะ ผมเป็นลูกหลานของคริสจักรไมตรจิต รุ่นที่ 3 นับจากคุณตาตั่งไหล่หลีซิงแซที่อพยพมาจากประเทศจีน คุณแม่คือคุณสมใจ อนุชิราชีวะ(ตั่งซกเค็ง) ก็เป็นสมาชิกขอ... อ่านต่อที่นี่..
บอกข่าวดี ::
บอกข่าวดี ::
วันนี้พระเยซูทำอะไรในชีวิตของคุณ เลือกสักคนที่คุณอยากจะบอกเขาว่า มาเชื่อพระเยซูดีอย่างไร แล้วเดินไปบอกเขา ที่เหลือเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยกับเขาเอง “วันนี้คุณบอกข่าวดีกับใครหรือยัง อ่านต่อที่นี่..
ความทุกข์ทำให้พบพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่
ความทุกข์ทำให้พบพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่
โรม 8.28 “เรารู้ว่าพระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” ทำให้ได้เห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขออยู่ภายใต้พระนา... อ่านต่อที่นี่..

บริการของเรา เรามีบริการพิเศษจากศูนย์คริสเตียนบริการคลิกดูรายละเอียดได้เลยค่ะ

 คลิกที่นี่  รายละเอียดวิชาเรียน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวที่น่สนใจ
ขอเชิญร่วมการอบรมพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวเผชิญยุคสุดท้าย” โดยวิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในวันเสาร์ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น.     ขอเชิญร่วมการอบรมพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวเผชิญยุคสุดท้าย” โดยวิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในวันเสาร์ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น.
 คริสตจักรไมตรีจิต อากาเป้ แบ๊บติสต์ ขอเชิญร่วมการอบรมพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวเผชิญยุคสุดท้าย” โดยวิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในวันเสาร์ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น.

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ”     ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ”
คณะนักร้องคริสตจักรฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ” วันเสาร์ 12 กย. 15 เวลา 19:00 น. มาร่วมกันสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และร่วมถวายกายและใจที่จะรับใช้พระองค์

ฝ่ายประกาศฯ จะจัดค่ายประกาศ หัวข้อ "รักอัศจรรย์ 2015"     ฝ่ายประกาศฯ จะจัดค่ายประกาศ หัวข้อ "รักอัศจรรย์ 2015"
ฝ่ายประกาศฯ จะจัดค่ายประกาศ หัวข้อ "รักอัศจรรย์ 2015" วิทยากร : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร และ อ.ณัฐชนน ส่งพรประเสริฐ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 กันยายน 2015 ณ บ้านสัมนาสภาคริสตจักรในประเทศไทย หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี สำหรับสมาชิกที่มีภาระใ...

สูจิบัตรประจำสัปดาห์เพื่อทุกท่านสามารถเตรียมบทเรียนล่วงหน้า ท่านสามารถ Download สูจิบัตรล่วงหน้าโดยสามารถคลิกดูรายละเอียดด้านล่างค่ะ <

 

 วันอาทิตย์ที่  30  กรกฎาคม  2017

 สูจิบัตรภาษาไทย      สูจิบัตรภาษาจีน

หัวข้อ :     “ข้าพเจ้าเป็นใครหรือ ที่กล้าขัดขืนพระเจ้า”

ข้อพระธรรม :    กิจการ  11 : 1 - 18


1. รับใช้พระเจ้าหนีไม่พ้นการถูกเข้าใจผิด  (11:2)

2. ถ้าพระวิญญาณสั่งให้ท่านทำ จงอย่าลังเลใจ  (11:12)

3. บางครั้งพระเจ้าใช้ทูตสวรรค์ช่วยเหลือเราทำพันธกิจรับใช้  (11:13)

4. เมื่อท่านตั้งต้นกล่าวพระวจนะ พระวิญญาณจะทำงานในจิตใจผู้ฟัง  (11:14-15)

5. จงระลึกถึงพระวาจาของพระเจ้า ท่านจะได้รับฤทธิ์เดชพระวิญญาณ  (11:16)

6. เมื่อพระเจ้าให้ความรอดแก่ผู้ใด จงร่วมมือกับพระเจ้า  (11:17)

7. เมื่อพระเจ้าให้คนบาปกลับใจ จงสรรเสริญพระเจ้า  (11:18)


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register