วีดีโอคำเทศนา วิดีโอคำเทศนา จะทำการอัพโหลดทุก ๆ สัปดาห์ท่าสามารถคลิกดูรายละเอียดได้
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017
หัวข้อ : “3 คุณลักษณะของผู้ติดตามพระเยซู” ข้อพระธรรม : กิจการ 18 1. ตามพระเจ้า ไม่ตามคน 2. สร้างคน ไม่สร้างงาน 3. ทุ่มเท ไม่เฉื่อยชา ดูวีดีโอ
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017
หัวข้อ : “จงดำเนินชีวิตในความรัก .. ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก” ข้อพระธรรม : เอเฟซัส 5 : 1 - 2 1. คริสเตียนคือใคร .. “บุตร” “ที่รัก” ... (อฟ. 5:1-2) 2. คริสเตียนเป็น “บุตร” ได้เพราะอะไร เมื่อไร 2.1 พระเจ้าทรงรัก .. เราทั้งหลาย (อฟ. 5:1-2, 1 ยน. 4:7-10, ... ดูวีดีโอ
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017
หัวข้อ : “ชีวิตปุโรหิตที่มอบถวายแด่พระเจ้า” ข้อพระธรรม : เลวีนิติ บทที่ 8 - 10 1. ปุโรหิต 1.1 ความหมาย 1.2 พัฒนาการ 2. พระประสงค์ของพระเจ้า 2.1 ประชากรทุกคนเป็นปุโรหิต 2.2 อาณาจักรปุโรหิต 3. ปุโรหิตของคนยิว 3.1 คุณสมบัติ 3.2 การสถาปนา 3.3 การดำเนิ... ดูวีดีโอ

บทความน่าอ่าน ทุก ๆ สัปดาห์เราจะนำเสนอบทความไม่ว่าจะเป็น พยาน ข้อคิด ข้อหนุนใจ สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ค่ะ
อยู่เพื่อพระองค์
อยู่เพื่อพระองค์
อยู่เพื่อพระองค์ คำพยานชีวิต .. อ ประหยัด อนุชิราชีวะ ผมเป็นลูกหลานของคริสจักรไมตรจิต รุ่นที่ 3 นับจากคุณตาตั่งไหล่หลีซิงแซที่อพยพมาจากประเทศจีน คุณแม่คือคุณสมใจ อนุชิราชีวะ(ตั่งซกเค็ง) ก็เป็นสมาชิกขอ... อ่านต่อที่นี่..
บอกข่าวดี ::
บอกข่าวดี ::
วันนี้พระเยซูทำอะไรในชีวิตของคุณ เลือกสักคนที่คุณอยากจะบอกเขาว่า มาเชื่อพระเยซูดีอย่างไร แล้วเดินไปบอกเขา ที่เหลือเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยกับเขาเอง “วันนี้คุณบอกข่าวดีกับใครหรือยัง อ่านต่อที่นี่..
ความทุกข์ทำให้พบพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่
ความทุกข์ทำให้พบพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่
โรม 8.28 “เรารู้ว่าพระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” ทำให้ได้เห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขออยู่ภายใต้พระนา... อ่านต่อที่นี่..

บริการของเรา เรามีบริการพิเศษจากศูนย์คริสเตียนบริการคลิกดูรายละเอียดได้เลยค่ะ

 คลิกที่นี่  รายละเอียดวิชาเรียน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวที่น่สนใจ
ขอเชิญร่วมการอบรมพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวเผชิญยุคสุดท้าย” โดยวิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในวันเสาร์ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น.     ขอเชิญร่วมการอบรมพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวเผชิญยุคสุดท้าย” โดยวิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในวันเสาร์ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น.
 คริสตจักรไมตรีจิต อากาเป้ แบ๊บติสต์ ขอเชิญร่วมการอบรมพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวเผชิญยุคสุดท้าย” โดยวิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในวันเสาร์ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น.

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ”     ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ”
คณะนักร้องคริสตจักรฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ” วันเสาร์ 12 กย. 15 เวลา 19:00 น. มาร่วมกันสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และร่วมถวายกายและใจที่จะรับใช้พระองค์

ฝ่ายประกาศฯ จะจัดค่ายประกาศ หัวข้อ "รักอัศจรรย์ 2015"     ฝ่ายประกาศฯ จะจัดค่ายประกาศ หัวข้อ "รักอัศจรรย์ 2015"
ฝ่ายประกาศฯ จะจัดค่ายประกาศ หัวข้อ "รักอัศจรรย์ 2015" วิทยากร : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร และ อ.ณัฐชนน ส่งพรประเสริฐ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 กันยายน 2015 ณ บ้านสัมนาสภาคริสตจักรในประเทศไทย หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี สำหรับสมาชิกที่มีภาระใ...

สูจิบัตรประจำสัปดาห์เพื่อทุกท่านสามารถเตรียมบทเรียนล่วงหน้า ท่านสามารถ Download สูจิบัตรล่วงหน้าโดยสามารถคลิกดูรายละเอียดด้านล่างค่ะ <

 

 วันอาทิตย์ที่  26  กุมภาพันธ์  2017

  สูจิบัตรภาษาไทย        สูจิบัตรภาษาจีน

 

หัวข้อ :   “อยู่เพื่อรับใช้”

ข้อพระธรรม :   โรม  12 : 3 - 8


คริสตจักรจะเข้มแข็งจะต้องวางบนเสา 3 ต้น 

I. เสาต้นแรก สมาชิกทุกคนคือผู้รับใช้ (ข้อ 3)

II. เสาต้นที่ 2 งานรับใช้ทุกอย่างสำคัญเหมือนกัน (ข้อ 4)

III. เสาต้นที่ 3 การมีส่วนกันและกันในการรับใช้ (ข้อ 5-8)

สรุป :  เราต้องรักคริสตจักรเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร

Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register