วีดีโอคำเทศนา วิดีโอคำเทศนา จะทำการอัพโหลดทุก ๆ สัปดาห์ท่าสามารถคลิกดูรายละเอียดได้
 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017
หัวข้อ : “รับ” และ “ใช้” สิทธิอำนาจ ข้อพระธรรม : โคโลสี 4 : 2 - 6 บทนำ : ความสมดุลของคริสเตียน “to be with Him, and to be sent out” (มก. 3:14-15) 1. อธิษฐาน : “อุทิศ” และ “เฝ้าระวัง”, จากฮันนาห์, เฮเซคียาห์, ถึงสวนเกทเสมนี (ข้อ 2-3) 2. กล่าวพระวจนะ (... ดูวีดีโอ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017
หัวข้อ : “มิชชันนารีสุดปลายแผ่นดินโลก” ข้อพระธรรม : กิจการฯ 1 : 1 - 8 1. หมอลูกาแบบอย่างมิชชันนารีสุดปลายแผ่นดินโลก กจ.1:1 ก. ผู้ส่ง/ผู้สนับสนุน กจ.13:1-3, 16:10 ฟป.4:14-19 ข. ผู้ไปเป็นมิชชันนารี กจ.20:6, 21:1, 27:1 คส.4:14 2ทธ.4:11 ค. ผู้รณรงค์ ลก.1... ดูวีดีโอ
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017
หัวข้อ : “ความรักกับการรับใช้” ข้อพระธรรม : ยอห์น 21 : 15 - 19 1. ความรักเป็นศูนย์กลางของการรับใช้ 2. ความรักแท้สะท้อนออกมาเป็นการกระทำ 3. ความรักเป็นแรงขับเคลื่อนให้เรารับใช้แบบพระเยซู ดูวีดีโอ

บทความน่าอ่าน ทุก ๆ สัปดาห์เราจะนำเสนอบทความไม่ว่าจะเป็น พยาน ข้อคิด ข้อหนุนใจ สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ค่ะ
อยู่เพื่อพระองค์
อยู่เพื่อพระองค์
อยู่เพื่อพระองค์ คำพยานชีวิต .. อ ประหยัด อนุชิราชีวะ ผมเป็นลูกหลานของคริสจักรไมตรจิต รุ่นที่ 3 นับจากคุณตาตั่งไหล่หลีซิงแซที่อพยพมาจากประเทศจีน คุณแม่คือคุณสมใจ อนุชิราชีวะ(ตั่งซกเค็ง) ก็เป็นสมาชิกขอ... อ่านต่อที่นี่..
บอกข่าวดี ::
บอกข่าวดี ::
วันนี้พระเยซูทำอะไรในชีวิตของคุณ เลือกสักคนที่คุณอยากจะบอกเขาว่า มาเชื่อพระเยซูดีอย่างไร แล้วเดินไปบอกเขา ที่เหลือเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยกับเขาเอง “วันนี้คุณบอกข่าวดีกับใครหรือยัง อ่านต่อที่นี่..
ความทุกข์ทำให้พบพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่
ความทุกข์ทำให้พบพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่
โรม 8.28 “เรารู้ว่าพระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” ทำให้ได้เห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขออยู่ภายใต้พระนา... อ่านต่อที่นี่..

บริการของเรา เรามีบริการพิเศษจากศูนย์คริสเตียนบริการคลิกดูรายละเอียดได้เลยค่ะ

 คลิกที่นี่  รายละเอียดวิชาเรียน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวที่น่สนใจ
ขอเชิญร่วมการอบรมพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวเผชิญยุคสุดท้าย” โดยวิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในวันเสาร์ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น.     ขอเชิญร่วมการอบรมพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวเผชิญยุคสุดท้าย” โดยวิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในวันเสาร์ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น.
 คริสตจักรไมตรีจิต อากาเป้ แบ๊บติสต์ ขอเชิญร่วมการอบรมพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวเผชิญยุคสุดท้าย” โดยวิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในวันเสาร์ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น.

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ”     ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ”
คณะนักร้องคริสตจักรฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ” วันเสาร์ 12 กย. 15 เวลา 19:00 น. มาร่วมกันสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และร่วมถวายกายและใจที่จะรับใช้พระองค์

ฝ่ายประกาศฯ จะจัดค่ายประกาศ หัวข้อ "รักอัศจรรย์ 2015"     ฝ่ายประกาศฯ จะจัดค่ายประกาศ หัวข้อ "รักอัศจรรย์ 2015"
ฝ่ายประกาศฯ จะจัดค่ายประกาศ หัวข้อ "รักอัศจรรย์ 2015" วิทยากร : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร และ อ.ณัฐชนน ส่งพรประเสริฐ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 กันยายน 2015 ณ บ้านสัมนาสภาคริสตจักรในประเทศไทย หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี สำหรับสมาชิกที่มีภาระใ...

สูจิบัตรประจำสัปดาห์เพื่อทุกท่านสามารถเตรียมบทเรียนล่วงหน้า ท่านสามารถ Download สูจิบัตรล่วงหน้าโดยสามารถคลิกดูรายละเอียดด้านล่างค่ะ <

 

 วันอาทิตย์ที่  19  พฤศจิกายน  2017

 สูจิบัตรภาษาไทย      สูจิบัตรภาษาจีน

หัวข้อ :     “รับ” และ “ใช้” สิทธิอำนาจ

ข้อพระธรรม :    โคโลสี  4 : 2 - 6


บทนำ : ความสมดุลของคริสเตียน  “to be with Him, and to be sent out” (มก. 3:14-15)

1. อธิษฐาน : “อุทิศ” และ “เฝ้าระวัง”, จากฮันนาห์,

   เฮเซคียาห์, ถึงสวนเกทเสมนี (ข้อ 2-3)

2. กล่าวพระวจนะ (ความล้ำลึกของพระคริสต์) (ข้อ 4-6)

2.1) ความมุ่งมั่น และ ทุ่มเท

2.2) “หา” โอกาส  “ใช้” สติปัญญา  “เลือก” ถ้อยคำ


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register