วีดีโอคำเทศนา วิดีโอคำเทศนา จะทำการอัพโหลดทุก ๆ สัปดาห์ท่าสามารถคลิกดูรายละเอียดได้
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017
หัวข้อ : “การรับภาระของกันและกัน” ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 6 : 1 - 10 1. การช่วยผู้ละเมิด 1.1 ช่วยด้วยความสุภาพ 1.2 ช่วยให้กลับตั้งตัวใหม่ได้ 2. การช่วยรับภาระของกันและกัน 2.1 สาเหตุที่ต้องรับภาระของกันและกัน 2.2 ทำให้บัญญัติของพระคริสต์สำเร็จ 3. ทุกคนต... ดูวีดีโอ
 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017
หัวข้อ : “เนื้อหนังและผลแห่งพระวิญญาณ” ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 5 : 13 - 26 1. พระเจ้าประทานเสรีภาพให้กับเราตั้งแต่ “การทรงสร้าง” พร้อมทั้งขอบเขตของเสรีภาพนี้ 2. การดำเนินชีวิตและใช้เสรีภาพอย่างมีความรับผิดชอบ และใช้เสรีภาพด้วยความรัก 3. อย่าใช้เสรีภาพท... ดูวีดีโอ
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017
หัวข้อ: “เสรีภาพที่แท้จริง” ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 5 : 1 - 15 1. ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูเท่านั้น (ข้อ 1-6) พระเยซูคริสต์ กับ ธรรมบัญญัติ 2. ไม่เทียมแอกกับความบาปอีก (ข้อ 7-12) ชีวิตเก่า กับ ชีวิตใหม่ 3. รับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก (ข้อ 13-15) เสร... ดูวีดีโอ

บทความน่าอ่าน ทุก ๆ สัปดาห์เราจะนำเสนอบทความไม่ว่าจะเป็น พยาน ข้อคิด ข้อหนุนใจ สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ค่ะ
อยู่เพื่อพระองค์
อยู่เพื่อพระองค์
อยู่เพื่อพระองค์ คำพยานชีวิต .. อ ประหยัด อนุชิราชีวะ ผมเป็นลูกหลานของคริสจักรไมตรจิต รุ่นที่ 3 นับจากคุณตาตั่งไหล่หลีซิงแซที่อพยพมาจากประเทศจีน คุณแม่คือคุณสมใจ อนุชิราชีวะ(ตั่งซกเค็ง) ก็เป็นสมาชิกขอ... อ่านต่อที่นี่..
บอกข่าวดี ::
บอกข่าวดี ::
วันนี้พระเยซูทำอะไรในชีวิตของคุณ เลือกสักคนที่คุณอยากจะบอกเขาว่า มาเชื่อพระเยซูดีอย่างไร แล้วเดินไปบอกเขา ที่เหลือเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยกับเขาเอง “วันนี้คุณบอกข่าวดีกับใครหรือยัง อ่านต่อที่นี่..
ความทุกข์ทำให้พบพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่
ความทุกข์ทำให้พบพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่
โรม 8.28 “เรารู้ว่าพระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” ทำให้ได้เห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขออยู่ภายใต้พระนา... อ่านต่อที่นี่..

บริการของเรา เรามีบริการพิเศษจากศูนย์คริสเตียนบริการคลิกดูรายละเอียดได้เลยค่ะ

 คลิกที่นี่  รายละเอียดวิชาเรียน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวที่น่สนใจ
ขอเชิญร่วมการอบรมพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวเผชิญยุคสุดท้าย” โดยวิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในวันเสาร์ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น.     ขอเชิญร่วมการอบรมพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวเผชิญยุคสุดท้าย” โดยวิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในวันเสาร์ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น.
 คริสตจักรไมตรีจิต อากาเป้ แบ๊บติสต์ ขอเชิญร่วมการอบรมพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวเผชิญยุคสุดท้าย” โดยวิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในวันเสาร์ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น.

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ”     ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ”
คณะนักร้องคริสตจักรฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ” วันเสาร์ 12 กย. 15 เวลา 19:00 น. มาร่วมกันสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และร่วมถวายกายและใจที่จะรับใช้พระองค์

ฝ่ายประกาศฯ จะจัดค่ายประกาศ หัวข้อ "รักอัศจรรย์ 2015"     ฝ่ายประกาศฯ จะจัดค่ายประกาศ หัวข้อ "รักอัศจรรย์ 2015"
ฝ่ายประกาศฯ จะจัดค่ายประกาศ หัวข้อ "รักอัศจรรย์ 2015" วิทยากร : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร และ อ.ณัฐชนน ส่งพรประเสริฐ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 กันยายน 2015 ณ บ้านสัมนาสภาคริสตจักรในประเทศไทย หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี สำหรับสมาชิกที่มีภาระใ...

สูจิบัตรประจำสัปดาห์เพื่อทุกท่านสามารถเตรียมบทเรียนล่วงหน้า ท่านสามารถ Download สูจิบัตรล่วงหน้าโดยสามารถคลิกดูรายละเอียดด้านล่างค่ะ <

 

 วันอาทิตย์ที่  24  กันยายน  2017

 สูจิบัตรภาษาไทย      สูจิบัตรภาษาจีน

หัวข้อ :     “การรับภาระของกันและกัน”

ข้อพระธรรม :    กาลาเทีย  6 : 1 - 10


1. การช่วยผู้ละเมิด

1.1 ช่วยด้วยความสุภาพ

1.2 ช่วยให้กลับตั้งตัวใหม่ได้

2. การช่วยรับภาระของกันและกัน

2.1 สาเหตุที่ต้องรับภาระของกันและกัน

2.2 ทำให้บัญญัติของพระคริสต์สำเร็จ

3. ทุกคนต้องรับภาระของตัวเอง

3.1 หน้าที่ภาระที่แต่ละคนได้รับแตกต่างกัน

3.2 ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า

4. ความรับผิดชอบส่วนตัว และต่อผู้อื่น

4.1 การแบ่งสิ่งที่ดีต่อผู้อื่น

4.2 ผลที่จะได้รับจากการกระทำ

4.3 จงทำดีต่อคนทั้งปวง

 


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register