วีดีโอคำเทศนา วิดีโอคำเทศนา จะทำการอัพโหลดทุก ๆ สัปดาห์ท่าสามารถคลิกดูรายละเอียดได้
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016
หัวข้อ : “ชีวิตมีความหวังนิรันดร์” ข้อพระธรรม : ยอห์น 11 : 1 - 44 1. ชีวิตดูมีความหวัง You Raise Me Up so I can stand on mountains, You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders, You raise me up to more than I can... ดูวีดีโอ
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016
หัวข้อ : “พระเยซูคือผู้เลี้ยงที่ดี” ข้อพระธรรม : ยอห์น 10 : 7 - 18 1. หัวใจของผู้เลี้ยงที่ดี (ข้อ 7-10) 1.1 ให้ความรอด (ข้อ 9) 1.2 ให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ (ข้อ 10) 2. คุณสมบัติของผู้เลี้ยงที่ดี (ข้อ 11-18) 2.1 ยอมสละชีวิตเพื่อแกะ = ความรัก (ข้อ 11) 2.... ดูวีดีโอ
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016
หัวข้อ : “ความสำเร็จสูงสุดของเศคาริยาห์” ข้อพระธรรม : ลูกา 1 : 5 - 25, 57 - 66 1. เมื่อเศคาริยาห์ ขาดความไว้วางใจและไม่เชื่อฟัง ความสำเร็จก็กลายเป็นความล้มเหลว 2. เมื่อเศคาริยาห์ หันกลับมาเชื่อฟังพระเจ้า เขาก็ได้ประสบความสำเร็จ และชีวิตเกิดผลอย่างแท้... ดูวีดีโอ

บทความน่าอ่าน ทุก ๆ สัปดาห์เราจะนำเสนอบทความไม่ว่าจะเป็น พยาน ข้อคิด ข้อหนุนใจ สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ค่ะ
อยู่เพื่อพระองค์
อยู่เพื่อพระองค์
อยู่เพื่อพระองค์ คำพยานชีวิต .. อ ประหยัด อนุชิราชีวะ ผมเป็นลูกหลานของคริสจักรไมตรจิต รุ่นที่ 3 นับจากคุณตาตั่งไหล่หลีซิงแซที่อพยพมาจากประเทศจีน คุณแม่คือคุณสมใจ อนุชิราชีวะ(ตั่งซกเค็ง) ก็เป็นสมาชิกขอ... อ่านต่อที่นี่..
บอกข่าวดี ::
บอกข่าวดี ::
วันนี้พระเยซูทำอะไรในชีวิตของคุณ เลือกสักคนที่คุณอยากจะบอกเขาว่า มาเชื่อพระเยซูดีอย่างไร แล้วเดินไปบอกเขา ที่เหลือเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยกับเขาเอง “วันนี้คุณบอกข่าวดีกับใครหรือยัง อ่านต่อที่นี่..
ความทุกข์ทำให้พบพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่
ความทุกข์ทำให้พบพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่
โรม 8.28 “เรารู้ว่าพระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” ทำให้ได้เห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขออยู่ภายใต้พระนา... อ่านต่อที่นี่..

บริการของเรา เรามีบริการพิเศษจากศูนย์คริสเตียนบริการคลิกดูรายละเอียดได้เลยค่ะ

 คลิกที่นี่  รายละเอียดวิชาเรียน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวที่น่สนใจ
ขอเชิญร่วมการอบรมพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวเผชิญยุคสุดท้าย” โดยวิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในวันเสาร์ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น.     ขอเชิญร่วมการอบรมพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวเผชิญยุคสุดท้าย” โดยวิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในวันเสาร์ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น.
 คริสตจักรไมตรีจิต อากาเป้ แบ๊บติสต์ ขอเชิญร่วมการอบรมพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวเผชิญยุคสุดท้าย” โดยวิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในวันเสาร์ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น.

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ”     ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ”
คณะนักร้องคริสตจักรฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ” วันเสาร์ 12 กย. 15 เวลา 19:00 น. มาร่วมกันสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และร่วมถวายกายและใจที่จะรับใช้พระองค์

ฝ่ายประกาศฯ จะจัดค่ายประกาศ หัวข้อ "รักอัศจรรย์ 2015"     ฝ่ายประกาศฯ จะจัดค่ายประกาศ หัวข้อ "รักอัศจรรย์ 2015"
ฝ่ายประกาศฯ จะจัดค่ายประกาศ หัวข้อ "รักอัศจรรย์ 2015" วิทยากร : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร และ อ.ณัฐชนน ส่งพรประเสริฐ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 กันยายน 2015 ณ บ้านสัมนาสภาคริสตจักรในประเทศไทย หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี สำหรับสมาชิกที่มีภาระใ...

สูจิบัตรประจำสัปดาห์เพื่อทุกท่านสามารถเตรียมบทเรียนล่วงหน้า ท่านสามารถ Download สูจิบัตรล่วงหน้าโดยสามารถคลิกดูรายละเอียดด้านล่างค่ะ <

 

 วันอาทิตย์ที่  25 กันยายน  2016

  สูจิบัตรภาษาไทย        สูจิบัตรภาษาจีน

หัวข้อ :   “ชีวิตมีความหวังนิรันดร์”

ข้อพระธรรม :    ยอห์น  11 : 1 - 44

 

1. ชีวิตดูมีความหวัง

  You Raise Me Up so I can stand on mountains, You raise me up to walk on stormy seas.  I am strong when I am on your shoulders,   You raise me up to more than I can be.

2. “ความตาย” ตัด “ความสัมพันธ์” ตัด “ความหวัง”

2.1 ตายฝ่ายจิตใจ

2.2 ตายฝ่ายร่างกาย

2.3 ตายฝ่ายจิตวิญญาณ

3. ทางแห่งความรอดเพราะพระคุณแห่งพระสัญญาโดยความเชื่อ

3.1 พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญา มัทธิว 1:1, 17

1) จากอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ โยเซฟ ... โมเสส ... โยชูวา ...

2) ถึง ดาวิด

3) ถึง การตกเป็นเชลย

4) ถึง การกลับจากเป็นเชลย

5) ถึง พระเยซูคริสต์

3.2 พระเจ้า-พระเยซูทรงให้ทางรอด ไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

1) พระเยซูทรงตาย และทรงเป็นขึ้นจากความตาย ยอห์น 10:18

2) เมื่อเราเชื่อในพระเยซู เราจึงมีชีวิตครบบริบูรณ์ มีความหวัง นิรันดร์  ยอห์น 10:10, 11:25-26, 11:40

3) You raise me up so I can have eternal life, You raise me up to live in abundant life.  I am saved for you are my redeemer -King, You raise me up to more than I can be.

4. ชีวิตมีความหวังในพระเยซู ผู้ที่เชื่อในพระเยซู รอดจากความพินาศนิรันดร์ เพื่อติดตามรับใช้พระองค์นิรันดร

5. หนึ่งนำหนึ่ง หนึ่งตามหนึ่ง ถึงพระคริสต์

Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register